ritam dana

Igra: Što se u vrtiću radi

Prezentacija uključuje dvije igre. Jedna igra se sastoji od kartica sa sličicom i nazivom, a druga sa nazivom i brojem. Kartice izrežite 1 mm od ruba, nalijepite na kartončiće ( u boji ), 1-2 mm veće od kartice. Po mogučnosti plastificirati radi dugotrajne upotrebe. Zadatak je poredati kartice s brojevima i nazivom, a zatim po nazivu spariti parove.

 

Druga igra se sastoji od sličica bez naziva i svjetloplavih kartica s brojem i nazivom. Svjetloplave kartice izrežite 1 mm od ruba,  nalijepite po redu na jedan veći karton ( ljepše je u boji ).Zadatak je složiti sličice sa slikom po redu na svjetloplave sličice.  Kartice sa sličicama izrežite 1mm oko ruba, nalijepite na kartončiće ( u boji ), sa stražnje strane nalijepite broj ili naziv kako bi dijete samo moglo provjeriti da li je dobro složilo. Po mogučnosti plastificirajte radi dugotrajne upotrebe.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download