prvo slovo u riječi

Abeceda sa vjerskim sličicama

Igra se sastoji od parova kartica, na jednoj kartici je veliko i malo slovo abecede, a na drugoj sličica s vjerskim sadržajem koja počinje na to slovo..

Zadatak je da dijete spari slovo i  sliku. Kako bi dijete samo moglo provjeriti da li je dobro riješilo, parove treba sa stražnje strane obilježiti istim znakom, ili na sličicu sa stražnje strane zalijepiti malena slova.

Za dugotrajnu upotrebu poželjno je zalijepiti kartice na kartončiće i plastificirati.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download 

Druga prezentacija je za stariju djecu. Na sličici sa slovom ima i kratki tekst koji opisuje  predmet na slici. Tekst je ispisan dvobojno – crveno samoglasnici, plavo suglasnici, na montessori način.

 Ovdje možete skinuti drugu prezentaciju. Download 

Ako isprintate obje verzije, sličice možete koristiti i za igru memory.