logička igra

Logička igra na temu ljeto – more

UPUTA ZA IGRU:

Igra se sastoji od četiri tabele( za svako dijete po jedna) sa po devet sličica i 24 kartice sa zadacima.

Dijete izabere tabelu i sličice, te jednu karticu sa zadatkom. Kada riješi zadatak, okrene karticu i provjeri rješenje.

Sa stražnje strane tablica nalazi se umanjena tablica sa točnim rješenjem zadatka.

Djeca se mogu natjecati međusobno tko će prvi složiti točno sličice. Tko prvi složi dobiva jedan žeton (smješko). Zatim uzima drugu karticu, riješi i provjeri. Dijete koje na kraju igre ima najviše žetona je pobjednik.

Predškolska i školska djeca mogu izabrati suca koji će kontrolirati  i dijeliti žetone.

Ako isprintate više tablica sa sličicama može igrati  i  veći broj djece.

KAKO IZRADITI IGRU:

Izrežite tabele, sličice, kartice, žetone. Ostavite 1mm bijelog ruba oko okvira. Nalijepite ih na karton u boji (hamer), jako lijepo izgleda na jarkim bojama. Svaka kartica sa zadatkom ima svoj broj . Na poleđinu zalijepite rješenje pod istim brojem, tako da djeca sama mogu kontrolirati da li su ispravno riješila.

Po mogućnosti plastificirajte za trajnu upotrebu.

Ovdje možete skinuti prezentaciju Download