igra za djecu

Adam imenuje životinje

Prezentacija sadrži 96 sličica životinja i kartica s imenima. Igra je osmišljena uz priču o stvaranju, kada je Gospodin Bog proveo sve životinje ispred Adama, da im Adam da ime. Zadatak je spariti sličice sa imenom životinje.

Izrada: izrezati sličice nalijepiti na karton, te svaki par označiti sa stražnje strane kartice istim znakom. Po mogućnosti plastificirati.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download

Igra – Potapanje brodova

Ovo je lakša verzija igre – Potapanje brodova.

Svako dijete ( igra se u paru ) treba imati dvije tabele. Jedno dijete stavlja svoje  crvene brodove na crvenu tabelu, a drugo dijete svoje plave na plavu tabelu.  Protivnikove brodove u crnoj boji, oba djeteta stavljaju na zelenu tabelu, kako se ne bi zabunili. Svoje pogođene brodove skidaju s tabele i  zamjenjuju crnim.

Između djece treba staviti pregradu kako ne bi vidjeli protivničku tabelu.

Izrada igre:

Tabele izrežite, nalijepite na  karton u boji, te plastificirajte.

Kartice s brodovima i križiće nalijepite na karton i izrežite, te plastificirajte. Na plastificirane žetone i kartice možete nalijepiti male kuglice Patafiksa, pa se neće sklizati po tabeli, već se lagano prilijepiti.

 

Pravila igre:

Svako dijete stavlja  na svoju tabelu, onoliko brodova  koliko se unaprijed dogovore ( najviše deset). Djeca naizmjence pitaju da li je protivnikov brod  na polju označenom određenim slovom i brojem. Ako nije stavljaju križić na to polje na zelenoj tabeli, ako je stavljaju brod. Dijete koje prvo potopi sve protivnikove brodove je pobjednik.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download

Sudoku sa sličicama

Prezentacija sadrži četrnaest tabela sa sudoku zadacima. uz svaku tabelu nalaze se sličice koje se slažu na tabelu. Zadatak je složiti sličice tako da u svakom redu, i u svakom kvadratu  budu četiri različite sličice.

Način izrade:   Izrezati tabele, nalijepiti na karton u boji, izrezati sličice i nalijepiti na kartončiće iste boje kao i pripadajuća tabela, plastificirati radi dulje upotrebe.

Ovdje možete skinuti prezedtaciju. Download

Logička igra na temu ljeto – more

UPUTA ZA IGRU:

Igra se sastoji od četiri tabele( za svako dijete po jedna) sa po devet sličica i 24 kartice sa zadacima.

Dijete izabere tabelu i sličice, te jednu karticu sa zadatkom. Kada riješi zadatak, okrene karticu i provjeri rješenje.

Sa stražnje strane tablica nalazi se umanjena tablica sa točnim rješenjem zadatka.

Djeca se mogu natjecati međusobno tko će prvi složiti točno sličice. Tko prvi složi dobiva jedan žeton (smješko). Zatim uzima drugu karticu, riješi i provjeri. Dijete koje na kraju igre ima najviše žetona je pobjednik.

Predškolska i školska djeca mogu izabrati suca koji će kontrolirati  i dijeliti žetone.

Ako isprintate više tablica sa sličicama može igrati  i  veći broj djece.

KAKO IZRADITI IGRU:

Izrežite tabele, sličice, kartice, žetone. Ostavite 1mm bijelog ruba oko okvira. Nalijepite ih na karton u boji (hamer), jako lijepo izgleda na jarkim bojama. Svaka kartica sa zadatkom ima svoj broj . Na poleđinu zalijepite rješenje pod istim brojem, tako da djeca sama mogu kontrolirati da li su ispravno riješila.

Po mogućnosti plastificirajte za trajnu upotrebu.

Ovdje možete skinuti prezentaciju Download

 

Igra: Što se u vrtiću radi

Prezentacija uključuje dvije igre. Jedna igra se sastoji od kartica sa sličicom i nazivom, a druga sa nazivom i brojem. Kartice izrežite 1 mm od ruba, nalijepite na kartončiće ( u boji ), 1-2 mm veće od kartice. Po mogučnosti plastificirati radi dugotrajne upotrebe. Zadatak je poredati kartice s brojevima i nazivom, a zatim po nazivu spariti parove.

 

Druga igra se sastoji od sličica bez naziva i svjetloplavih kartica s brojem i nazivom. Svjetloplave kartice izrežite 1 mm od ruba,  nalijepite po redu na jedan veći karton ( ljepše je u boji ).Zadatak je složiti sličice sa slikom po redu na svjetloplave sličice.  Kartice sa sličicama izrežite 1mm oko ruba, nalijepite na kartončiće ( u boji ), sa stražnje strane nalijepite broj ili naziv kako bi dijete samo moglo provjeriti da li je dobro složilo. Po mogučnosti plastificirajte radi dugotrajne upotrebe.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download