brojevne slike

Puzzle – broj i brojevna slika do 20 s vjerskim sličicama

Igra se sastoji od kartica koje treba izrezati okolo okvira i po krivulji. Zadatak je da  dijete poreda brojeve po redu jedan ispod drugog, zatim da sa svakim brojem spari odgovarajuću brojevnu sliku.

   

Mlađoj djeci daje se nekoliko kartica ( do3 ), a kad izvježba dodaje se sve više.

Za dugu upotrebu poželjno je zalijepiti kartice na kartončiće i plastificirati.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download 

Zbrajanje – brojevi i brojevne slike do 20 s ljubičastim križićima

Ova igra sastoji se od ploče s mjestima na koji se slažu kartice. U gornji red slažu se kartice s brojevima, a u donji kartice s brojevnim slikama. Prva prezentacija ( example )  pokazuje primjer i ne treba je printati.

Najbolje je sve zalijepiti na kartončiće i plastificirati za dugu upotrebu.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download 

Uz igru možete koristiti kartice sa zadacima  po kojima dijete može slagati.