Radoznalci.com

Igra: Što se u vrtiću radi

Prezentacija uključuje dvije igre. Jedna igra se sastoji od kartica sa sličicom i nazivom, a druga sa nazivom i brojem. Kartice izrežite 1 mm od ruba, nalijepite na kartončiće ( u boji ), 1-2 mm veće od kartice. Po mogučnosti plastificirati radi dugotrajne upotrebe. Zadatak je poredati kartice s brojevima i nazivom, a zatim po nazivu spariti parove.

 

Druga igra se sastoji od sličica bez naziva i svjetloplavih kartica s brojem i nazivom. Svjetloplave kartice izrežite 1 mm od ruba,  nalijepite po redu na jedan veći karton ( ljepše je u boji ).Zadatak je složiti sličice sa slikom po redu na svjetloplave sličice.  Kartice sa sličicama izrežite 1mm oko ruba, nalijepite na kartončiće ( u boji ), sa stražnje strane nalijepite broj ili naziv kako bi dijete samo moglo provjeriti da li je dobro složilo. Po mogučnosti plastificirajte radi dugotrajne upotrebe.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download

Pozdrav svima !

Ova stranica  otvorena je sa nakanom da bude na korist odgajateljima,  roditeljima i svima koji  rade s djecom.

Na njoj ćete naći  različite didaktičke materijale, igre, zadatke, priče, stihove… koje možete slobodno i besplatno skinuti i koristiti u svom radu.  Zabranjeno je prodavati ih ili na bilo koji način naplaćivati.

Materijale smo podijelile u dvije velike skupine:

-Vjerski materijali pripremljeni za  odgoj  u rimokatoličkoj vjeri, u vrtićima ili kod kuće.

-Ostali materijali pripremljeni za razvoj različitih područja odgoja, u vrtićima lil kod kuće.

Većina materijala napravljena je kao montessori materijali, iako nismo završile montessori školovanje, oduševile smo se  raznim montessori materijalima, koje smo pronašle na stranim montessori stranicama. Kako se koriste u radu pokušat ćemo napisati uz materijal. Rado ćemo prihvatiti pomoć od svih koji su spremni dati savjet ili pisati o tome.

Mnogo smo naučile na hrvatskoj stranici  Leptir  montessori blog gdje možete mnogo naučiti o  montessori pedagogiji i radu.

Također savjetujemo da posjetite švedsku stranicu  montessorimaterial koji ima mnogo materijala koji možete dobiti putem e-maila.

Hrvatska stranica  Zlatna djeca  donosi mnogo igara, sadržaja svjetovnih i vjerskih, uglavnom za školsku djecu, i za predškolce.

S ljubavlju, pozdrav!        Anica,   Natalija,   Ivana,  Sonja

kontaktirati nas možete na e mail:  info(at)radoznalci.com