ostalo

didaktički materijali za odgojitelje i učitelje nižih razreda

Glazbeni instrumenti – kartice u tri dijela ( Montessori )

Prezentacija sadrži 24 kartice sa slikom i imenom glazbenih instrumenata. Isprintajte dva puta. jedne sličice izrežite oko okvira te nalijepite na kartončiće u boji. Druge sličice izrežite oko okvira, zatim odrežite po crti, te nalijepite na kartončiće odvojeno sliku i ime.

Zadatak je posložiti jednu ispod druge sličice s imenom i slikom, a zatim spariti pored nje karticu sa slikom i karticu s imenom.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download

Logička igra na temu ljeto – more

UPUTA ZA IGRU:

Igra se sastoji od četiri tabele( za svako dijete po jedna) sa po devet sličica i 24 kartice sa zadacima.

Dijete izabere tabelu i sličice, te jednu karticu sa zadatkom. Kada riješi zadatak, okrene karticu i provjeri rješenje.

Sa stražnje strane tablica nalazi se umanjena tablica sa točnim rješenjem zadatka.

Djeca se mogu natjecati međusobno tko će prvi složiti točno sličice. Tko prvi složi dobiva jedan žeton (smješko). Zatim uzima drugu karticu, riješi i provjeri. Dijete koje na kraju igre ima najviše žetona je pobjednik.

Predškolska i školska djeca mogu izabrati suca koji će kontrolirati  i dijeliti žetone.

Ako isprintate više tablica sa sličicama može igrati  i  veći broj djece.

KAKO IZRADITI IGRU:

Izrežite tabele, sličice, kartice, žetone. Ostavite 1mm bijelog ruba oko okvira. Nalijepite ih na karton u boji (hamer), jako lijepo izgleda na jarkim bojama. Svaka kartica sa zadatkom ima svoj broj . Na poleđinu zalijepite rješenje pod istim brojem, tako da djeca sama mogu kontrolirati da li su ispravno riješila.

Po mogućnosti plastificirajte za trajnu upotrebu.

Ovdje možete skinuti prezentaciju Download

 

Dani u tjednu

Prezentacija sadrži više različitih slika koje možete birati po boji i detaljima.

dani koje dijete provodi u vrtiću označeni su drugom bojom. Neke slike imaju točkice koje označavaju koji je dan po redu koji provode u vrtiću, a neke imaju brojeve.

Isprintajte jednu sliku koja vam se najviše sviđa. Izrežite po elipsi, zalijepite na karton u boji i plastificirajte.  Plastificiranu strelicu možete prilijepiti patafiksom tako da je dijete može skinuti i prilijepiti u pravi položaj.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download

Igra: Što se u vrtiću radi

Prezentacija uključuje dvije igre. Jedna igra se sastoji od kartica sa sličicom i nazivom, a druga sa nazivom i brojem. Kartice izrežite 1 mm od ruba, nalijepite na kartončiće ( u boji ), 1-2 mm veće od kartice. Po mogučnosti plastificirati radi dugotrajne upotrebe. Zadatak je poredati kartice s brojevima i nazivom, a zatim po nazivu spariti parove.

 

Druga igra se sastoji od sličica bez naziva i svjetloplavih kartica s brojem i nazivom. Svjetloplave kartice izrežite 1 mm od ruba,  nalijepite po redu na jedan veći karton ( ljepše je u boji ).Zadatak je složiti sličice sa slikom po redu na svjetloplave sličice.  Kartice sa sličicama izrežite 1mm oko ruba, nalijepite na kartončiće ( u boji ), sa stražnje strane nalijepite broj ili naziv kako bi dijete samo moglo provjeriti da li je dobro složilo. Po mogučnosti plastificirajte radi dugotrajne upotrebe.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download