vjerski

didaktički vjerski materijali

Križni put – Montessori trodjelne kartice

Evo u ovo vrijeme korizme kartice križnog puta. Možete ih koristiti kao trodjelne Montessori kartice, a možete i napraviti knjižicu sa slikama, možete izrezati ljubičasti šeleshamer u dugačku traku, presavinuti je u obliku harmonike, te nalijepiti pola slika po redu s jedne strane, a drugu polovicu s druge strane. Tako ćete dobiti vremensku traku Isusove Muke.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download

 

Evo i tri vrste bojanki, odaberite što Vam se više sviđa.

Ovdje možete skinuti prezentaciju 1. Download 1

Ovdje možete skinuti prezentaciju 2. Download 2

Ovdje možete skinuti prezentaciju 3. Download 3

Adam imenuje životinje

Prezentacija sadrži 96 sličica životinja i kartica s imenima. Igra je osmišljena uz priču o stvaranju, kada je Gospodin Bog proveo sve životinje ispred Adama, da im Adam da ime. Zadatak je spariti sličice sa imenom životinje.

Izrada: izrezati sličice nalijepiti na karton, te svaki par označiti sa stražnje strane kartice istim znakom. Po mogućnosti plastificirati.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download

Sudoku s vjerskim sličicama

Prezentacija sadrži deset tabela sa sudoku zadacima. Uz svaku tabelu nalaze se sličice koje se slažu na tabelu. Zadatak je složiti sličice tako da u svakom redu, i u svakom kvadratu  budu četiri različite sličice.

Način izrade:   Izrezati tabele, nalijepiti na karton u boji, izrezati sličice i nalijepiti na kartončiće iste boje kao i pripadajuća tabela, plastificirati radi dulje upotrebe.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download

Puzzle – broj i brojevna slika do 20 s vjerskim sličicama

Igra se sastoji od kartica koje treba izrezati okolo okvira i po krivulji. Zadatak je da  dijete poreda brojeve po redu jedan ispod drugog, zatim da sa svakim brojem spari odgovarajuću brojevnu sliku.

   

Mlađoj djeci daje se nekoliko kartica ( do3 ), a kad izvježba dodaje se sve više.

Za dugu upotrebu poželjno je zalijepiti kartice na kartončiće i plastificirati.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download 

Zbrajanje – brojevi i brojevne slike do 20 s ljubičastim križićima

Ova igra sastoji se od ploče s mjestima na koji se slažu kartice. U gornji red slažu se kartice s brojevima, a u donji kartice s brojevnim slikama. Prva prezentacija ( example )  pokazuje primjer i ne treba je printati.

Najbolje je sve zalijepiti na kartončiće i plastificirati za dugu upotrebu.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download 

Uz igru možete koristiti kartice sa zadacima  po kojima dijete može slagati.

Abeceda sa vjerskim sličicama

Igra se sastoji od parova kartica, na jednoj kartici je veliko i malo slovo abecede, a na drugoj sličica s vjerskim sadržajem koja počinje na to slovo..

Zadatak je da dijete spari slovo i  sliku. Kako bi dijete samo moglo provjeriti da li je dobro riješilo, parove treba sa stražnje strane obilježiti istim znakom, ili na sličicu sa stražnje strane zalijepiti malena slova.

Za dugotrajnu upotrebu poželjno je zalijepiti kartice na kartončiće i plastificirati.

Ovdje možete skinuti prezentaciju. Download 

Druga prezentacija je za stariju djecu. Na sličici sa slovom ima i kratki tekst koji opisuje  predmet na slici. Tekst je ispisan dvobojno – crveno samoglasnici, plavo suglasnici, na montessori način.

 Ovdje možete skinuti drugu prezentaciju. Download 

Ako isprintate obje verzije, sličice možete koristiti i za igru memory.